Betingelser/personvern

Denne personvernerklæringen dekker alle nettsteder som eies, brukes eller kontrolleres av Stanley Black & Decker eller noen som har tilknytning til dem, inkludert dette nettstedet, (STANLEY Sites). Stanley Black & Decker ønsker å vise sin forpliktelse overfor personvernet til våre brukere, og har derfor samtykket i å fremlegge følgende informasjonspraksis og har sin personvernpraksis:
1. Hvilken personlig identifiserbar informasjon som Stanley Black & Decker innhenter

2. Hvilken personlig identifiserbar informasjon tredjepart samler gjennom nettstedet.
3. Hvilken organisasjon som samler informasjonen.
4. Hvordan Stanley Black & Decker bruker informasjonen.
5. Med hvem Stanley Black & Decker kan dele brukerinformasjon.
6. Hvilke valg er tilgjengelige for brukerne når det gjelder samling, bruk og distribusjon av informasjonen.
7. Hvilke typer sikkerhetsprosedyrer som er på plass for å beskytte tap, misbruk eller endring av informasjon under Stanley Black & Decker sin kontroll.
8. Hvordan brukerne kan korrigere unøyaktigheter i informasjonen.
Hvis brukerne har spørsmål eller bekymringer angående denne erklæringen, kan de først kontakte Content Manager Europe med e-post sendt til stanleywebeurope@stanleyworks.com. Brukerne kan også ringe + 45 25 13 00 eller skrive til oss på:
Stanley Black & Decker Sweden AB
Box 94
431 35 Mölndal
Sverigel
SAMLING OG BRUK AV INFORMASJON
Stanley Black & Decker er eneeieren av informasjonen som samles på STANLEY-nettstedene. Stanley Black & Decker innhenter informasjon om våre brukere under flere forskjellige punkter på nettstedet vårt.
Det kan kreves av en bruker at han fullfører en registreringsblankett for å bruke nettstedet vårt. Brukerne kan velge alternativet i vår abonnementsliste om å motta informative eller salgsfremmende tilbud fra STANLEY og fra andre leverandører  som har tilknytning til dem, via post eller e-post. Ved abonnering må brukeren oppgi kontaktinformasjon (slik som navn, adresse og e-postadresse). Vi bruker denne informasjonen for å kontakte brukeren vedr.  tjenester på nettstedet vårt som han har gitt uttrykk for å være interessert i. Det er frivillig for brukeren å gi demografisk informasjon (slik som inntektsnivå), men det er en fordel slik at vi kan gi en mer personlig opplevelse på nettstedet vårt.
BRUK AV INFORMASJON
Vi lagrer informasjon som vi innhenter gjennom informasjonskapsler, loggfiler, og/eller tredjeparts programvare for nettstedtrafikk for å opprette en profil om brukerne våre. Det blir lagret en profil med informasjon som vi bruker på individuelle brukere som gir detaljer om deres visningspreferanser. Det blir følgelig IKKE innhentet informasjon som er knyttet til brukerens personlige identifiserbare informasjon. Dataene blir brukt for å forbedre innhold og layout på nettstedet for alle brukerne. Vi deler informasjon med tredjepart kun ved felles samarbeid.
INFORMASJONSKAPSLER
En informasjonskapsel er en del data som er lagret på brukerens datamaskin og er knyttet til informasjon om brukeren. Noen ganger bruker vi sesjons-ID informasjonskapsler. Når det gjelder sesjons-ID informasjonskapsler, avsluttes ganske enkelt den informasjonskapselen med en gang brukeren lukker nettleseren. En uavbrutt informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagret på harddisken til brukeren i en utvidet tidsperiode. Uavbrutte informasjonskapsler kan fjernes ved å følge instruksjonene i nettleserens hjelp-fil.
LOGGFILER
Som de fleste standard nettstedservere bruker vi loggfiler. Dette omfatter internettprotokoll (IP)-adresser, nettlesertype, internett-tjenesteyter (ISP), referanse-/avsluttsider, plattformtype, dato-/tid-stempel, og antall klikk for å analysere trender, administrere nettstedet, brukerens sporbevegelser i aggregatet, og samle bred demografisk informasjon for aggregat-bruk. IP-adresser osv. blir ikke koblet til personlig identifiserbar informasjon. Vi bruker en sporingshjelp kalt WebTrends® som anvender loggfiler for å analysere brukerbevegelsen.
CLEAR GIFS
Vi eller våre tredjeparts annonseselskaper anvender noen ganger en programvareteknologi som kalles clear gifs, som hjelper oss å ha bedre styring av innholdet på nettstedet vårt, ved å informere oss om hvilket innhold som er effektivt. Clear gifs er smågrafikk med en unik identifisering, har samme slags funksjon som informasjonskapsler, og brukes for å spore online-bevegelsene til brukere av nettet. Hovedforskjellen mellom de to er at clear gifs er usynlige på siden, og er mye mindre, ca. størrelsen på punktumet på slutten av denne setningen. Clear gifs blir ikke koblet opp til brukerens personlige identifiserbare informasjon, og brukes for å spore bevegelsene til brukeren i aggregatet, og samle bred demografisk informasjon for aggregat-bruk.
I tillegg bruker vi clear gifs i våre HTML-baserte e-postmeldinger for å se hvilke e-postmeldinger som blir åpnet av mottakerne. Med dette kan vi måle effektiviteten på visse kommunikasjoner og effektiviteten på våre markedskampanjer. Hvis brukerne vil unngå disse e-postmeldingene, se i avsnittet for alternativer.
KOMMUNIKASJON FRA NETTSTEDET
Vi sender av og til informasjon om produkter, tjenester, spesielle avtaler og et nyhetsbrev. Av respekt for personvernet til våre brukere gir vi alternativet om ikke å motta disse kommunikasjonstypene. Se i avsnittene om Valg og alternativer.
VALG/ALTERNTIVER
Brukerne av nettstedet vårt blir alltid varslet når informasjonen deres blir samlet av noen utenforstående parter. Vi gjør dette for at brukerne våre kan gjøre et overveid valg om enten å fortsette eller ikke med tjenesten som krever en utenforstående part.
LENKER
Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Vær klar over at vi, Stanley Black & Decker ikke er ansvarlig for personvernet på slike andre nettsteder. Vi opplyser brukerne våre om å være klar over at når de forlater nettstedet vårt, og at de leser merknaden om personvern for alle nettsteder som samler informasjon om identifiserbar personvern. Denne merknaden om personvern gjelder bare informasjon som samles på dette nettstedet. Noen av våre forretningspartnere har lenker fra våre STANLEY-nettsider, og på grunn av lignende design og fargeskjemaer kan de synes å være hjemme hos og bli vedlikeholdt av Stanley Black & Decker, (for eksempel, investorrelasjoner og www.STANLEYGear.com).
SPØRREUNDERSØKELSER OG KONKURRANSER
Av og til trenger nettstedet vårt informasjon fra brukerne via spørreundersøkelser eller konkurranser. Deltakelse i disse spørreundersøkelsene og konkurransene er helt frivillig og brukeren kan derfor velge om han vil se, eller ikke se denne informasjonen. Informasjonen det blir forespurt om inkluderer typisk kontaktinformasjon (slik som navn og forsendelsesadresse), og demografisk informasjon (slik som postnummer). Kontaktinformasjonen blir delt med sponsorene av konkurransen og spørreundersøkelsen for å varsle vinnerne og tildele premier. Informasjon om spørreundersøkelsen blir brukt til overvåking eller å forbedre bruken og tilfredsheten med dette nettstedet. Brukerens personlige identifiserbare informasjon deles ikke med tredjepart hvis det ikke er gitt varsel og valg om dette på forhånd. Selv om vi kanskje bruker en formidler til å utføre disse spørreundersøkelsene og konkurransene, kan de ikke bruke brukerens personlige identifiserbare informasjon til sekundære formål.
SEND DENNE SIDEN SOM E-POST TIL EN VENN
Hvis en bruker velger å anvende vår referansetjeneste for å informere en venn om nettstedet vårt, spør vi etter vennens navn og e-postadresse. Stanley Black & Decker vil automatisk sende vennen en e-postmelding én gang for å invitere dem til å besøke nettstedet. Stanley Black & Decker lagrer denne informasjonen kun for at denne e-postmeldingen bare skal sendes én gang. Vennen kan kontakte Stanley Black & Decker på stanleyweb@stanleyworks.com for å be om at denne informasjonen kan fjernes fra vår database.
SIKKERHET
Dette nettstedet tar alle forholdsregler for å beskytte informasjonen til brukerne våre. Når brukerne sender sensitiv informasjon via nettstedet, blir informasjonen deres beskyttet både tilkoblet og frakoblet.
Samtidig som vi bruker SSL-kryptering for å beskytte sensitiv informasjon tilkoblet, gjør vi også det som står i vår makt for å beskytte bruker-informasjon frakoblet. All brukerinformasjonen vår, ikke bare den sensitive informasjonen som er nevnt ovenfor, er begrenset hos våre kontorer. Det er bare ansatte som trenger denne informasjonen for å utføre en spesiell jobb, som har tilgang til personlig identifiserbar informasjon. Serverne som lagrer personlig identifiserbar informasjon står i et sikkert miljø.
Hvis brukerne har noen spørsmål om sikkerheten på nettstedet vårt, kan de sende en e-post til stanleywebeurope@stanleyworks.com
VARSEL OM ENDRINGER
Hvis vi bestemmer oss for å endre personvernet vårt, vil vi sende disse endringene i denne personvernerklæringen, hjemmesiden og andre steder vi mener er hensiktsmessig, så brukerne våre alltid er klar over hvilken informasjon vi samler, hvordan vi bruker den og under hvilke forhold, hvis noen, vi fremlegger den. Vi vil bruke informasjon i henhold til personvernet der hvor informasjonen ble samlet.
Hvis vi likevel skal anvende brukernes personlige identifiserbare informasjon på en måte som avviker fra det som ble fastsatt på det tidspunktet den ble samlet, vil vi varsle brukerne via e-post. Brukerne vil få et valg om de vil eller ikke vil at vi bruker deres informasjon på en annen måte. Hvis brukerne har valgt bort all kommunikasjon med nettstedet, eller slettet/deaktivert sin konto, vil de ikke bli kontaktet, og deres personlige informasjon vil heller ikke bli brukt på denne nye måten. I tillegg, hvis vi gjør noen materielle endringer på vår praksis angående personvern som ikke har innvirkning på brukerinformasjonen som allerede er lagret i databasen vår, vil vi sende en markant varsling på nettstedet vårt og varsle brukerne om endringen. I noen tilfeller hvor vi poster en varsling, vil vi også sende e-post til brukerne, som har bedt om å motta kommunikasjon fra oss, og varsle dem om endringer i vår praksis angående personvern.
KONTAKTINFORMASJON
Hvis brukerne har spørsmål eller forslag angående personvernet vårt, vennligst kontakt oss på:
Tlf.: +46 31 68 60  00
E-post: stanleywebeurope@stanleyworks.com
Stanley Black & Decker Sweden AB
Box 94
431 22 Mölndal
Sverige