Hvordan finner jeg SKU-nummer, serienummer og produktdatokode på verktøyet mitt?

SKU
Hvert STANLEY®-verktøy kan identifiseres med et SKU-nummer. Du finner dette nummeret på emballasjens strekkodeetikette, men hvis du ikke har det, kan du ofte finne SKU-nummeret på selve produktet.

Indication of how to find the STANLEY Handtools number SKU
HÅNDVERKTØY, ELEKTROVERKTØY OG OPPBEVARINGSLØSNINGER

SKU-numre på STANLEY håndverktøy, elektroverktøy og oppbevaringsløsninger er vanligvis alfanumeriske, og begynner med XTHT, FMHT, STHT, eller STST. For eksempel XTHT0-33671. Av og til kan disse bare være numeriske, for eksempel 0-20-244.

Indication of how to find the STANLEY Power Tools number SKU
ELEKTROVERKTØY

SKU-numre på STANLEY elektroverktøy er vanligvis alfanumeriske, og starter med FM. For eksempel FMC645D2.

Indication of how to find STANLEY other number SKU
FORTSATT PROBLEMER?

Hvis du fortsatt sliter, kan du finne riktig produkt på nettstedet vårt. Du finner SKU-nummeret på den detaljerte produktsiden.

Serienummer

Serienummeret er unikt for hvert verktøy, og finnes ofte på samme etikett eller i nærheten av SKU-nummeret. Det kan bestå av bare tall eller en blanding av tall og bokstaver. Hvis du ikke finner serienummeret ditt: skriv inn kjøpsdatoen, f.eks. 20062021.

Produktdatokode

Produktdatokoden er produksjonsåret etterfulgt av uken. Det er en 8-sifret kode. Består av et firesifret tall etterfulgt av et tosifret tall, deretter et annet tosifret tall (som noen ganger er alfanumerisk).

Indication of how to find the STANLEY tool production date