TILBAKEKALLING AV GLASSFIBERSLEGGE

TILBAKEKALLINGSVARSEL

STANLEY® FATMAX® GLASSFIBERSLEGGER (MODELLENE OPPFØRT NEDENFOR)

Fare: Hodet på sleggene kan løsne for tidlig og løsne uventet under bruk, og utgjøre en fare for støtskader på brukeren.

Beskrivelse: Denne tilbakekallingen gjelder STANLEY® FATMAX® glassfiberslegger med modellnumre oppført nedenfor. De tilbakekalte sleggene er gule og svarte og veier mellom 1 og 5 kilo og varierer i lengde fra 35 cm til 91 cm.

Modellnumrene står på et klistremerke på sleggehåndtaket.

Hvis du eier noen av de berørte enhetene, SLUTT Å BRUKE DE UMIDDELBART og besøk den dedikerte nettsiden for å finne ut om du har et berørt produkt. Få informasjon om avhendingsalternativer og registrer deg for refusjon: www.sledgehammerrecall.expertinquiry.com

Model

Brand

Description

FMHT1-56006

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrasjonsdempende borehammer 1361 g / 1,3 kg / 3 lb

FMHT1-56008

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrasjonsdempende smedhammer 1814 g /1,8 kg / 4 lb

FMHT1-56009

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Dempende ingeniørhammer 1814 g / 1,8 kg / 4 lb

FMHT1-56010

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrasjonsdempende slegge med langt håndtak 2721 g / 2,7 kg / 6 lb

FMHT1-56011

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrasjonsdempende slegge med langt håndtak 3628 g / 3,6 kg / 8 lb

FMHT1-56019

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrasjonsdempende slegge med langt håndtak 4536 g / 4,5 kg / 10 lb