Generelle betingelser

Betingelser og vilkår for bruk av verdensomspennende nettsteder som eies, betjenes eller kontrolleres av Stanley Black & Decker Inc./U.S.A eller andre med tilknytning til dem (STANLEY Sites).

LES DETTE NØYE

Ved å ha tilgang, bla gjennom og/eller bruke sidene på nettsteder som eies, betjenes eller kontrolleres av Stanley Black & Decker Inc. U.S.A. (Stanley Black & Decker) eller andre med tilknytning til dem (Stanley Black & Decker og/eller noen som har tilknytning til dem, heretter også referert til som STANLEY), inkludert dette nettstedet (STANLEY Sites), samtykker du i Vilkår og Betingelser som er forklart her. Hvis du ikke samtykker, bør du ikke bruke nettstedene til STANLEY. Hvis du er en del av en separat, skrevet avtale med Stanley Black & Decker eller noen som har tilknytning til dem og har betingelser som er i uoverensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser for Bruk, vil betingelsene i avtalen gjelde for saker som er innenfor avtaleområdet.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Når du besøker nettstedene til STANLEY eller sender e-postmeldinger til oss, kommuniserer du elektronisk med oss. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon fra oss. Vi vil kommunisere med deg med e-post eller ved å poste merknader på nettstedene til STANLEY. Du samtykker i at alle avtaler, merknader, redegjørelser og annen kommunikasjon som vi leverer elektronisk til deg tilfredsstiller alle lovbestemte krav om at slik kommunikasjon kan skrives.

OPPHAVSRETT

Alt innhold på nettstedene til STANLEY, slik som tekst, grafikk, logoer, ikonknapper, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger, datainnsamling og programvare er eiendommen til Stanley Black & Decker, deres tilknyttede, eller deres leverandørinnhold og er beskyttet av lover om amerikansk og internasjonal opphavsrett. Innsamlingen av alt innhold på nettstedene til STANLEY Sites er den eksklusive eiendommen til Stanley Black & Decker (eller tilknyttede som er identifisert i alle merknader om opphavsrett på nettstedet) og er beskyttet av lover om amerikansk og internasjonal opphavsrett.

BRUK

Når du ser på et nettsted hos STANLEY opprettes en kopi av STANLEY-materialer direkteminnet på din datamaskin og/eller på harddisken din og/eller på proxy-serveren. Du får herved tilgang til å se dette nettstedet og skrive ut sidene for personlig, ikke kommersiell bruk, hvis du ikke endrer, kopierer, distribuerer, overfører, viser, utfører, reproduserer, publiserer, tillater, oppretter derivert arbeid fra, overfører eller selger noen informasjon, materiale, programvare, utskrifter eller tjeneste fra nettstedet til STANLEY. Materialet som publiseres på nettstedet til STANLEY Sites kan ikke kopieres, distribueres, gjengis, lastes opp, postes eller overføres på noen måte uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Stanley Black & Decker eller deres rette tilknyttede.

VAREMERKER

Varemerker, tjenestemerker og logoer (Trademarks) som brukes og vises på nettstedet til STANLEY er registrert og uregistrerte varemerker til Stanley Black & Decker, deres tilknyttede og andre. Ingen ting på noe nettsted til STANLEY skal oppfattes som bevilget, underforstått, berettiget eller annet, noen lisens eller rett til å bruke noe varemerke som vises på nettstedet uten forutgående godkjenning av eieren av varemerket. STANLEY, STANLEY i Notched Rectangle design, BOSTITCH, MAC, og ZAG er noen av de registrerte og uregistrerte varemerkene som eies av Stanley Black & Decker og/eller deres tilknyttede (STANLEY varemerker). STANLEY varemerker kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke er produsert eller under lisens fra Stanley Black & Decker eller deres rettmessig tilknyttede.

LENKER

Nettstedene til STANLEY kan inkludere lenker til andre nettsteder som inneholder informasjon som er opprettet, publisert, vedlikeholdt eller på annen måte postet av organisasjoner som er uavhengige av Stanley Black & Decker og deres tilknyttede. STANLEY gir bare disse lenkene av praktiske hensyn, og støtter ikke, godkjenner, sertifiserer, vedlikeholder eller kontrollerer disse eksterne nettstedene og garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten, effektiviteten, tidsriktighet eller riktig sekvensering av informasjon som finnes på slike nettsteder. STANLEY forbeholder seg all rett til å fjerne disse lenkene når som helst og uten varsel.

Andre parter kan vise lenker til nettstedet til STANLEY. STANLEY krever ikke at tredjeparter innhenter STANLEY sin godkjennelse før man lenker seg til nettstedene til STANLEY. Slike lenker må likevel ikke inneholde rammer eller andre funksjoner som forvrenger, feilaktig oppfører eller fordreier kilden eller eierskap til materialer på nettstedet til STANLEY eller nedvurdering eller på andre måter er skadelig for STANLEY. STANLEY er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som omfatter lenker til STANLEY-nettstedet, og gir ingen garantier eller representasjoner i noe som helst hensyn til slike nettsteder. Ingen materialer kan postes på nettstedet til STANLEY uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra STANLEY.

PRODUKTER OG PRISING

Alle produkter som selges gjennom nettstedet til STANLEY er gjenstand for de eksisterende Vilkår og Betingelser for avdelingen eller den tilknyttede ansvarlige for salg av slike produkter. Lenker til Vilkår og Betingelser finner du på hjemmesidene til de relevante nettstedene til STANLEY. Vilkår og Betingelser for salg, produktpriser, konfigurasjoner og tilgjengelighet er gjenstand for endring når som helst av STANLEY.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Materialet på nettstedene til STANLEY kan omfatte tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. STANLEY kan gjøre endringer eller forbedringer når som helst uten varsel. Materialet på dette nettstedet er levert "som det er" og uten garantier eller vilkår av noe slag enten uttrykkelig eller underforstått. STANLEY fraskriver seg ansvar for alle garantier eller vilkår uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantier for omsettelighet, skikkethet for et spesielt formål, tittel og ukrenkelighet. STANLEY garanterer ikke tilgjengligheten til STANLEY-nettstedene, at STANLEY-nettstedene og din bruk av STANLEY-nettstedene vil være uavbrutte eller feilfrie, at defekter vil bli rettet, eller at STANLEY-nettstedene eller server(e) som gjør dem tilgjengelige er uten virus, ormer eller andre skadelige komponenter. STANLEY garanterer ikke eller gjør noen representasjon når det gjelder bruken av eller bruksresultatet på STANLEY-nettstedene og/eller materialer på nettstedene til STANLEY når det gjelder deres riktighet, nøyaktighet, tidsriktighet, pålitelighet, anvendelse eller på annen måte. Du (og ikke STANLEY) påtar deg alle kostnadene for alt nødvendig vedlikehold, reparasjon eller utbedring. Restriksjoner ovenfor gjelder kanskje ikke deg, fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på indirekte garantier og/eller skader. Ingenting i denne delen skal påvirke dine lovbestemte rettigheter.

GJELDENDE LOV

Ved å besøke dette nettstedet til STANLEY, samtykker du at lovene gjeldende i Norge, uten hensyn til konflikt med lovprinsippene som vil diktere utvalg av andre juridiske lover, vil gjelde for disse. Betingelser og Vilkår for bruk og noen tvist av noe slag som kan komme mellom deg og STANLEY.

TVISTER

Noen eventuell tvist mellom deg og STANLEY angående et STANLEY-nettsted eller materialer på et STANLEY-nettsted, som er gjenstand for obligatoriske nasjonale eller internasjonale lovregler skal forelegges for den eksklusive jurisdiksjonen for en sivil rett i Norge.

ENDRING AV BETINGELSER OG VILKÅR

STANLEY kan revidere Betingelser og Vilkår når som helst ved å endre eller oppdatere dette oppslaget. Din bruk av et STANLEY-nettsted på eller etter den effektive datoen for en slik endring eller oppdatering, vil bekrefte at du aksepterer disse Betingelser og Vilkår som endret og/eller oppdatert.

GYLDIGHETSGRAD

Hvis noen av disse betingelsene og vilkårene blir kjent ugyldige, annullert eller ikke rettskraftige av en eller annen årsak, skal den bestemmelsen bedømmes ugyldig individuelt, og skal ikke innvirke på gyldigheten og rettskraftigheten for de øvrige betingelser og vilkår.